Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Các videos được lập kế hoạch viral theo chuỗi liên tục, đảm bảo thực hiện tuần tự theo các bước, góp phần đưa chương trình Campaign Viral tổng thể đi đến thành công:

- Nghiên cứu

- Lên ý tưởng

- Sản xuất videos

- Lan truyền

- Tối ưu hóa kênh

- Đo lường, báo cáo

 

                                             http://christianrayflores.com/wp-content/uploads/2013/04/viral-marketing.jpg

Bằng sự cố gắng nỗ lực và học hỏi không ngừng, chúng tôi luôn mong muốn đen đến cho khách hàng những chiến dịch tiếp thị videos đầy ấn tượng nhưng vẫn hết sức linh hoạt trong mọi tình huống.

 

ViVi Digital Introduction
Liên Kết Website